” CÓ TIỀN CÓ TẤT CẢ ” – ” CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC “.

 

Đúng và cũng không đúng vì nếu :


” SỨC KHỎE MẤT ” = ” CÓ TIỀN CHƯA CHẮC ĐÃ MUA ĐƯỢC ” nếu không biết.


” CÓ TIỀN CŨNG CÓ THỂ MUA ĐƯỢC ” nếu biết.

 

Người Tàu tại Việt Nam (Trung Quốc) ngày xưa có nói :


” Người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết “. Thật là đúng.

 

Nước Việt Nam có rất nhiều Thảo Dược, trị được rất nhiều chứng bệnh nan y.

 

Nhưng người dân Việt Nam chúng ta lại ít quan tâm đến, chỉ tìm đến Tây Y

 

(cũng được bào chế từ Thảo Dược).

 

Vì vậy : ” SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG ” = ” THẢO DƯỢC “